El manteniment i la neteja en granges és una prioritat per prevenir malalties, mantenir la salut dels animals i augmentar la productivitat. Per tots aquests motius, no podem minusvàlua la neteja en aquest sector.

La neteja d'edificis, equips i materials és vital per prevenir la propagació de malalties entre els animals i el personal. A més, també podrem prevenir la contaminació alimentària i minimitzar l'impacte ambiental. La neteja es pot aconseguir mitjançant l'eliminació de materials no desitjats, el control de la pols i l'ús de desinfectants.

Els grangers han de ser conscients dels riscos que comporta un mal manteniment de la granja. Per això, han de seguir uns protocols de neteja i desinfecció estrictes per garantir que tots els elements i superfícies siguin adequadament desinfectats. La neteja ha de ser una prioritat per als agricultors si volen obtenir els millors resultats.

També és important tenir en compte la seguretat dels treballadors al realitzar la neteja. Això inclou l'ús d'equip de protecció adient, l'ús de productes químics segurs i l'ús correcte d'equips de neteja. Es recomana que els responsables s'instrueixin en els procediments de neteja per minimitzar el risc d'accidents.

Els productes que escollim per dur a terme la neteja també tenen un pes rellevant. Per això, us volem recomanar alguns:

- Mousse Lac: És un producte líquid protector i asèptic que, quan s'aplica sobre la mamella de la vaca, produeix una alta humectació de la brutícia alhora que cuida l'epidermis del mugró gràcies a la seva formulació. S'emprea abans de cada munyida per eliminar la brutícia i restes de productes aplicats després de la munyida en vaques.

  • Mousse Lac: És un producte líquid protector i asèptic que, quan s'aplica sobre la mamella de la vaca, produeix una alta humectació de la brutícia alhora que cuida l'epidermis del mugró gràcies a la seva formulació. S'emprea abans de cada munyida per eliminar la brutícia i restes de productes aplicats després de la munyida en vaques.
  • Superfinos: Detergent àcid per a circuits de munyida i tancs de refrigeració, basat en àcid fosfòric i àcid nítric. Dissol fàcilment la pedra de llet, residus càlcics i minerals. S'empra per a la desincrustació periòdica de circuits de munyida i tancs de refrigeració, també per la neteja de pasteuritzadors, centrífugues, homogeneïtzadors, circuits, ...
  • Per: Líquid incolor amb olor d'àcid acètic. La seva acció microbicida és deguda a la capacitat que té el producte d'oxidar els grups tiol i sulfhídrics presents en certes proteïnes, alterant-ne així les funcions biològiques. La seva acció microbicida és molt superior a la del peròxid d'hidrogen. La presència de matèria orgànica, particularment proteïna, no afecta el seu poder microbicida. Gran acció desinfectant davant de bacteris, fongs, espores i virus.

Per més informació, es pot posar en contacte amb el nostre equip de professionals

Related products

Comments (0)

No comments at this moment

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text