Avís legal

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB

En compliment de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, t’informem que el titular de www.unidadquimica.com és: UNIDAD QUIMICA amb NIF B17508573 amb adreça a C/Primer de Maig 5, 17410 Sils (Girona), amb telèfon +34 972 84 28 69, e-mail info@unidadquimica.com Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1042, Foli 189, Full GI-18912, Inscripció 1ª i CIF B17508573). 

PROPIETAT DEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

Tots el continguts del lloc web www.undiadquimica,.com són de propietat exclusiva i mundial d’UNIDAD QUÍMICA incloent, sense limitació, disseny gràfic, logotips, imatges, textos, il·lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web.  Queda totalment prohibida la reproducció, distribució, comunicació publica, transformació, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació, en qualsevol format online o offline que no hagi sigut expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. UNIDAD QUÍMICA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web i els serveis oferts.  Tanmateix, la marca UNIDAD QUÍMICA  és una marca registrada i de propietat de UNIDAD QUÍMICA.  En el cas de dades o continguts facilitats pels usuaris al lloc www.unidadquimica.com i els seus subdominis, l’usuari concedeix a UNIDAD QUÍMICA el dret no exclusiu, exempt de drets d’autor i/o propietat intel·lectual de forma perpètua, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear serveis derivats, distribuir i exhibir els comentaris a tot el món i qualsevol mitjà de comunicació.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT 

A UNIDAD QUÍMICA Oferirem els serveis ofertats als nostres llocs web vetllant sempre per l’idoni funcionament dels mateixos, no obstant això, ens reservem el dret d’interrompre l’accés a la nostra web o a la prestació dels nostres serveis en qualsevol moment, ja sigui per motius tècnics de seguretat, control, manteniment o possibles falles al subministrament elèctric o qualsevol causa justificada.  UNIDAD QUÍMICA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament d’aquesta web, pel que la seva utilització es porta a terme per compte i risc de l’usuari, sense que en cap moment es puguin exigir responsabilitats en aquest sentit.  UNIDAD QUÍMICA no serà responsable en cas d’haver-ni interrupcions, retards, error, mal funcionament o d’altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapin del control de UNIDAD QUÍMICA.  Sense prejudici de l’establert a l’article 1105 del Codi Civil, es consideraran de força major tos aquells fets succeïts fora del control de UNIDAD QUÍMICA com errors de companyies de tercers, actes i omissions de les autoritats públiques, manca d’accés a xarxes de tercers, apagades o d’altres fenòmens naturals o atacs de tercers especialitzats en seguretat o integritat dels sistemes informàtics, sempre que UNIDAD QUIMICA hagi implantat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions de compres són sotmeses a la Legislació Espanyola, per tant, les operacions de venda s'ententen realitzades al domicili de UNIDAD QUÍMICA.  En cas de litigi enre les parts del present contracte, la jurisdicció competent será la que correspongui en el seu cas.

Utilitzem cookies per a assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en la nostra web. Si continua utilitzant aquesta web assumirem que està d'acord. Més info