SUAVINEL

Suavitzant neutralitzant anti clor per a lavanderia. 

Suavitza, perfuma i neutralitza la roba rentada. 

Proporciona suavitat i lubricitat, reduint substancialment l’electricitat estàtica.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta