ROTLLO BAIETA VIDRES UNITAT QUIMICA

Rotllo camussa especial per a neteja de vidres, amb gran capacitat d’absorció, no deixa vels ni pelusses. 

Color groc. Mesura 40x400CM.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta