RASPALL EXTERIOR VILEDA

Raspall d’escombrar per a manteniment i exteriors.

Fibra de puntes tancades.

Color blau.

Mesura 30 cm.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta