PASTILLE DESINFECTANT BLOQUES DENZ

Desodoritzant enzimàtic per urinaris. 

La seva acció enzimàtica hidrolitza la matèria orgànica grassa transformant-la en residus hidrosolubles, que al seu torn gràcies a la degradació biològica es transformen en components naturals bàsics.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta