PAPER HIGIÈNIC ESPECIAL L

Paper higiènic especial amb pretall cel·lulosa.

Cada paquet proporciona 6.000 serveis.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta