NETEJAVIDRES E

Netejador multiusos. Idoni per a la neteja de miralls, vidres, plàstics i altres superfícies no poroses. 

També proporciona a les superfícies un efecte repel·lent a l’aigua.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta