MULTIDES

Líquid netejador desgreixador per a tot tipus de superfícies. 

Recomanat per a neteja i desgreixatge de superfícies tals com: parets de mosaics i rajoles, aparells i estris de cuina, fogons i calaixos de cuina, ventiladors, extractors i reixetes, conductors d’aire condicionat i superfícies de fòrmica, linòleum, skay, plàstic, etc .

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta