MASTERLAC AEROSOL INSECTOS

Insecticida aerosol amb efecte instantani i perllongat gràcies a la perfecta combinació dels seus potents principis actius i una correcta aplicació, garanteixen el tractament durant un any contra paneroles, formigues, puces, polls, xinxes, aranyes, paparres i altres plagues rastreras.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta