HYBAC PLUS

Sabó de mans amb poder desinfectant que permet netejar i desinfectar la pell al mateix temps.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta