GUANT POLIETILÈ

Guant de polietilè transparent no estèril, lleugerament rugós.

D’un sol ús. Ambidextre. Mesura universal.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta