FLOCULANT LIQUID

Producte ideat per a la floculació de les impureses i la terbolesa de l’aigua. 

Aconseguint la transparència de l’aigua.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta