ESTOVALLA 40x100 CM NOVOTEX

Estovalles camí de teixit sense teixir tipus novotex. Permet ser rentat. 

Mesura 40x100CM. Diversitat de colors.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta