DRAP REIXETA BLANC

Drap tèxtil raschel per a neteja de taules i altres superfícies en hostaleria. 

Color blanc. Mesura: 38x40CM.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta