DISCAL

Detergent àcid desincrustant de sals calcàries i magnèsiques. 

La seva baixa corrosivitat permet la seva ocupació sobre metalls tous com ara alumini, coure, etc 

Ideal en indústries carniques, làcties i alimentàries en general.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta