DISC ABRASIU

Disc abrasiu per a màquines fregadores i rotatives.

Disponibles en blanc, vermell, marró i negre.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta