DIPPER L

Desengreixant líquid desincrustant i desoxidant. 

Adequat per a la neteja i desgreixatge d’estris i recipients de ferro, acer inoxidable. 

Elimina perfectament els greixos, greixos recremades i fècules.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta