DELTABIOL EC INSECTOS

Insecticida per a l’entorn de bestiar d’ús per dissolució en aigua i aplicació tòpica sobre les superfícies de pas d’insectes arrastrantes, i els llocs de posat dels voladors.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta