CLOR PASTILLES/TABLETES PISCINES

Clor de dissolució lenta, permet la cloració contínua de l’aigua de piscines. 

Per la seva presentació en pastilles, permet una còmoda dosificació i repartiment homogeni en tota la massa de l’aigua.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta