CLOR GRANULAT

Clor de dissolució lenta, permet la cloració contínua de l’aigua de piscines. 

Per la seva presentació granulada, permet una còmoda dosificació i repartiment homogeni en tota la massa de l’aigua. 

No modifica el pH de l’aigua ni la enterboleix.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta