CLOR 60

Solució d’hipoclorit sòdic d’elevada puresa destinada al rentat de fruites i potabilització d’aigües. 

Producte d’aplicació general en la higiene de la indústria agro alimentària.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta