CARGA BACTERIOSTATICO

Càrrega bacteriostàtic per la desinfecció i olor de net de wc i urinaris. 

Elimina gèrmens i bacteris, evitant embussos en canonades i desguassos.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta