ALGUICIDA

Líquid anti-algues i bactericida per a l’aigua de piscines. 

Actua immediatament i amb gran acció residual, manté l’aigua transparent i neta. 

Impedeix l’obturació de filtres i bombes, mantenint les parets i fons de la piscina neta.

Catálogo de productos en mantenimiento. Descarta