Avís Legal

IDENTITAT DEL TITULAR DE LA PRESENT WEB

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, t’informem que el titular de www.unidadquimica.com és:
Raó social: UNIDAD QUÍMICA
N.I.F. B17508573
Adreça: Carrer Primer de Maig, 5 – 17410 Sils, (Girona)
Telèfon: +34 972 84 28 69
Correu electrònic: info@unidadquimica.com
Inscrita al Registre Mercantil de xxxxxx (Girona al Tom 617, Llibre 516 de la Secció 3a, Foli 98, Full 8894, Inscripció 1a i amb N.I.F. B17508573.)

PROPIETAT DEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

Tots els continguts del lloc web www.unidadquimica.com són de propietat exclusiva i mundial de UNIDAD QUÍMICA, incloent, sense limitació, disseny gràfic, logotips, imatges, textos, il lustracions, fotografies, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, transformació, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació, en qualsevol format online o offline que no hagi estat expressament autoritzada pel titutar dels drets d’explotació, queden expressament prohibides.
UNIDAD QUÍMICA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis i productes oferts. Així mateix, la marca UNIDAD QUÍMICA és una marca registrada en l’activitat relacionada i de propietat de UNIDAD QUÍMICA.
En el cas de dades o continguts facilitats pels usuaris al lloc web www.unidadquimica.com i als seus subdominis, l’usuari concedeix a UNIDAD QUÍMICA el dret no exclusiu, exempt de drets d’autor i/o propietat intel lectual, de forma perpètua, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear serveis derivats, distribuir i exhibir aquestes ressenyes i comentari a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

A UNIDAD QUÍMICA oferirem els serveis ofertats al nostres lloc web, velant sempre per l’adequat funcionament del mateix. No obstant, ens reservem el dret a interrompre l’accés al nostre lloc web o la prestació dels nostres serveis en qualsevol moment, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per errors en el subministrament elèctric o qualsevol altra causa justificada.
UNIDAD QUÍMICA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del present lloc web, fet pel qual la seva utilització es duu a terme per compte i risc de l’usuari, sense que en cap moment puguin exigir-se responsabilitats en aquest sentit. UNIDAD QUÍMICA no serà responsable en cas d’existir interrupcions, retards, errors, mal funcionament o altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de UNIDAD QUÍMICA. Sense perjudici del que s’estableix a l’art. 1105 del Codi Civil, es consideraran de força major tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de UNIDAD QUÍMICA, com ara errors de companyies de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, falta d’accés a xarxes de tercers, apagades o altres fenòmens naturals o atacs de tercers especialitzats en seguretat o integritat dels sistemes informàtics, sempre que UNIDAD QUÍMICA hagi implantat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica.